Vyspělé technické zázemí

Naše pracoviště na záchranu dat obsahují speciální elektronická a mechanická zařízení, která dovolují provádět tuto činnost na profesionální úrovni.

Doba, kdy se dala dělat obnova dat na „koleně“ je nenávratně pryč a pro experimentování již není místo.

K záchraně vašich dat v současné době disponujeme dvěma speciálními „laboratořemi“ se dvěma specializovanými pracovišti na obnovu dat pro závady těžkého stupně, kde je nutno pracovat s továrními informacemi disku-tzn. servisní stopou.

Dále tu máme tři další pracoviště pro standardní a méně náročné závady.

Samozřejmostí pak je i místnost s boxy pro práce v bezprašném prostředí, pro manipulaci s mechanickou částí hard disku nebi i samotným médiem.

Tyto laboratoře umožňují dosahovat vynikajících výsledků jak v diagnostice závady zařízení, tak  poté i v samotné obnově dat.

Některé závady jsou natolik závažné, že vyčítaní dat trvá i několik desítek hodin. Tato činnost je plně automaticky kontrolována a řízena zařízeními, která hodnotí neustále stav vyčítání a v případě nutnosti celý proces zastaví a opět mohou dále pokračovat bez toho, aby došlo ke ztrátě dat.

Další specialitou je možnost opakovaného vyčítání vadných míst na magnetickém médiu (vadné sektory) – dovedeme takto vyčíst z poškozených míst až 90 % jejich původního obsahu.

K záchranám dat je tedy potřeba jednak vybavení, jak již  bylo uvedeno ale i dostatečná databáze náhradních dílů( naše sklady obsahují přes 5000 položek disků).

V zásadě však lze říci, že nejpodstatnější je know-how, které čerpá z dlouholetých zkušeností vlastních, tak i našich zahraničních partnerů. Jsme zapojeni do kolektivu předních světových týmů, které si vyměňují poznatky a zkušenosti v této oblasti.

 

Chci zachránit svá data