Postup při havárii

Jestliže zjistíte, že váš hard disk či jiné datové zařízení nepracuje tak jak by měl (viz. příklady níže), a přístup k vašim datům je omezený či vůbec žádný, doporučujeme tento postup:

 • V žádném případě nezkoušet vlastními silami či pomocí „přátel a kamarádů“ data zachraňovat.
 • Hard disk (jiné zařízení, medium) okamžitě vypněte a vícekrát nezapínejte (ani na krátkou dobu) za účelem předvedení „co to dělá“. V určitých případech může jedno spuštění navíc rozhodnout o tom, zda data zachránit půjde či nepůjde. To platí v případě hardware závad (mechanické i elektrické závady) i software závad (nevratné přepsání původních dat ).
 • Svěřte tuto činnost firmě, která je celkově obeznámena s problematikou záchrany dat a která přistoupí k vašemu případu a jeho řešení profesionálně.
 • Zaznamenejte si posledně známé údaje o tom, jak byl váš hard disk (hardware i software)nastaven, tj. strukturu adresářů a počet logických disků, zda byl použit manager, stacker, popřípadě i hodnoty hard disku v setupu počítače.
 • U serverových disků to platí obdobně ,zejména je vhodné znát heslo pro supervisora, administrátora, počet a názvy volume, logických disků.
 • Tyto údaje mohou být v některých případech dosti důležité a usnadní obnovu vašich dat.

 

Jak poznáte, že může dojít ke ztrátě vašich dat

 • váš PC či notebook vydávají divné zvuky (většinou je příčina v přidřeném či nefunkčním ventilátoru, který přestává chladit PC a dochází k přehřívání)
 • váš PC nevidí disk
 • váš PC „padá“, „zamrzá“ či nestartuje tzv. „modrá nebo černá obrazovka“
 • váš PC nemůže otevřít soubor
 • váš PC nemá přístup k datům
 • váš PC nereaguje při otevírání souborů
 • vaše soubory nejdou mazat, kopírovat, ukládat …
 • vaše práce s diskem je extrémně pomalá 
 • a jiné…

 

Chci zachránit svá data