Pravidelné investice do nových technologií

Bez každoročních investic do nových technologií pro obnovu a záchranu dat by nebylo prakticky možné vám data zachránit.

Jednu část tvoří hardware zařízení a komponenty, které jsou vytvořeny na bázi specializovaných zakázkových výrobků na, kterých se přímo realizuje obnova dat.

Druhou část tvoří software a firmware podpora k těmto výrobkům, jejichž pravidelnou inovaci si vynucuje rychlý vývoj v této oblasti.

Třetí část pak tvoří doplňkové přípravky a zařízení, které umožnují práci ve velmi náročných podmínkách čistého prostředí, jemné mechaniky a technologie SMD.

Čtvrtá část investic spadá do nákupu náhradních dílů pro zprovozňování vadných dílů. V dnešní době je výroba disků tak rozmanitá, že i v této oblasti je potřeba být dostatečně zásoben nejrůznějšími modely a jejich modifikacemi.

 

Chci zachránit svá data